Sist oppdatert: 07-12-2023 Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket.

BWT ny sølvpartner i Ingeborg-nettverket

Ingeborg-nettverkets heiagjeng vokser og vi gleder oss over å ønske BWT Birger Christensen AS velkommen som ny sølvpartner.

- Vi er veldig glade for å få BWT med som sølvpartner. De forsterker nettverket og bekrefter at den innsatsen vi har lagt ned gjennom syv år er både viktig og verdsatt.

- BWT omfavner alle kvinner i rørbransjen, uansett posisjon og blir en viktig brikke i vårt videre arbeid for mangfold og god kjønnsbalanse i rørbransjen, sier Eli H. Heyerdahl Eide, leder av Ingeborg- nettverket.

Salgsingeniør Jarle Lauvstad-Wormdahl. Foto: BWT

- Med et sterkt lag av partnere, som også har mangfold, vil det styrke Ingeborg-nettverket og vår aktivitet. Det sikrer fremdrift og gir muligheter til å fremme rørfaget enda mer.

- Samarbeidet med BWT gir oss muligheten til å jobbe enda bredere mot kvinner i bransjen.

- En av de viktigste oppgavene til våre sølv partnere er å skape aktivitet for kvinnene i Ingeborg-nettverk. Det gleder oss at de allerede har en plan som vi kommer tilbake til i 2024. Dette blir moro, avslutter Heyerdahl Eide.

Salgsingeniør Jarle Lauvstad-Wormdahl i BWT, velkommen ombord!

- Takk for det, Ingeborg-nettverket gjør en formidabel innsats for mangfold og likestilling i rørbransjen. Det er et arbeid vi stiller oss bak og vil bidra til fremover, både internt i egen bedrift og bransjen forøvrig.

- For vår del er det viktig å vise både rørbransjen og byggenæringen at vi har godt av å få inn flere damer. De bringer inn nye perspektiver, er ofte mer detaljorienterte og har oversikt. Vi har mye å lære av hverandre.

Marie Halvorsen, jobber for BWT Norge fra Danmark. Foto: BWT

- Mangfold og likestilling er god butikk. Det bør være en naturlig del av strategi og samfunnsansvar i enhver organisasjon.

- Til de som sier at dette er for fysisk krevende for damer, sier jeg at de må tenke seg om.

- Kvinner er en berikelse i bransjen og tunge løft samarbeider også mannfolkene om. Det fysiske er absolutt ikke et problem.

- BWT er innovative og fremoverlente, både når det gjelder produkter, kunnskap, likestilling, og mangfold. Det vil vi vise og videreformidle til våre kunder, og partnere, å bli partner til Ingeborg- nettverket er en naturlig del av det.

Hvilken kjennskap har dere til Ingeborg-nettverket?

- Jeg har faktisk jobbet i Centrum Rør i Drammen, som drives av etterkommerne til fru Ingeborg Markussen. Hennes bedrift lå på Haugeruds gate i Drammen, men hun var med på flytten til Cappelens gate. Etter det har de flyttet til Solbergelva.

- Jeg har hørt historier om fru Markussen helt siden læretiden av gutta som jobbet for henne, ler han hjertelig.

- Det var en beinhard dame som var fryktelig rettferdig og snill. Det var mange ulike figurer som jobbet for henne, men hun var veldig flink til å tilpasse seg til dem og inkludere.

- Ingeborg Markussen er et ikon i VVS bransjen! Det er tøft at dere har oppkalt nettverket etter en tøff dame som det fortsatt snakkes om.

- Senest i går kom hun opp i en samtale når jeg var i Drammen. Dere viser at VVS bransjen er annerledes.

- Det er litt prestisje for oss å bli medlem av Ingeborg-nettverket. Jeg har kjent Eli siden min egen læretid. Hun er vår tids fru Markussen, en virkelig primus motor for faget og alt Ingeborg-nettverket står for. Det arbeidet hun har satt i gang har også smittet over på byggebransjen.

- Eli er ei beintøff dame, veldig kunnskapsrik og veldig rettferdig. Hun har lært alle oss “rørgutta” i Drammensdistriktet hvordan vi skal være, ler han.

F.v.: Izabela Jolanta Ruminska, Margrethe Rienks, Tone Kortnes og Mona Lund. Foto: BWT

Hva ønsker dere å få ut av samarbeidet?

- Vi vil vise at vi tar ansvar og synliggjøre at vi jobber for mangfold både internt i egen bedrift, og for bransjens beste. Vi vokser og ansetter gjerne flere kvinner i alle posisjoner, administrasjon, salg, økonomi og/eller rørleggere.

- BWT har totalt over 5 500 ansatte globalt. Vår eier har fortsatt hovedkontor i den lille byen Mondsee i Østerrike og har veldig stor fokus på likestilling og mangfold

- I Norge er vi 35 ansatte så langt, 5 av dem er kvinner og vi vil vise både konsernet og bransjen at vi jobber for å øke kvinneandelen hos oss. Vi må bli minst like gode som konsernet er.

- Samtidig ønsker vi et tettere samarbeid med de andre partnere i Ingeborg-nettverket. Vi har en viktig jobb å gjøre og for å lykkes må vi alle bidra.

Følg oss på LinkedIn

Hva vil dere bidra med som Sølvpartner?

- Vi har lyst å være på kompetanseheving innen vannbehandling. BWT er store på basseng i Norge og det er kanskje slik mange kjenner oss. Vi er eksperter på vannbehandling, grunnvann, prosessindustr og medisinsk vann.

- Fra 2023 har vi økt satsingen på VVS og varmebehandling, og har samtidig gått fra å være en direkteleverandør til å bli leverandør gjennom grossister.

- Vi har godt samarbeid med Ingeborg-partnere som Heidenreich, VVS-eksperten og Rørkjøp for å nevne noen.

- Vi har masse kompetanse og erfaring innen vannbehandling , og ønsker å dele vår kunnskap. Det er lettere å anbefale produkter når man vet hva de brukes til og hvilke produkter som bør brukes hvor.

- Her gleder vi oss til å komme med mer informasjon til neste år, avslutter Lauvstad-Wormdahl