Hedersprisen til Ingeborg-nettverket er en pris som kun vil deles ut ved spesielle anledninger til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for kvinner i rørbransjen over lengre tid. Foto: Ingeborg-nettverket. 
Sist oppdatert: 17-06-2024 Tekst: Norskbyggebransje - Strategisk partner. 

Vi har delt ut Ingeborg-nettverkets Hederspris

En viktig del av Ingeborg-nettverkets arbeid handler om å gjøre det lettere å være kvinne i rørbransjen og byggenæringen for øvrig. Det gjør vi med stor respekt og med takknemlighet for de kvinner som har gått opp løypa for oss alle sammen.

Hedersprisen til Ingeborg-nettverket er en pris som kun vil deles ut ved spesielle anledninger til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for kvinner i rørbransjen over lengre tid. Mer om hedersprisen.

Vi må aldri bli historieløse!

Det som oppleves som en selvfølge for yngre generasjoner, hadde ikke vært det uten kvinner som:

  • Berit Ås, Norges første kvinnelig partileder i 1973
  • Guri Breien, Norges første tømrersvenn i 1979
  • Liv Daae Gabrielse, Norges første politifullmektig i 1965
  • Gro Harlem Brundtland, Norges første kvinnelig statsminister i 1981
  • Kristi Kolle Grøndal, Norges første kvinnelige Stortingspresident i 1993
  • Kristin Skogen Lund, Norges første kvinnelige administrerende direktør i NHO i 2012
     
Avis utklipp fra 1969. 

- Vår egen Ingeborg Markussen ble Norges første kvinnelige rørlegger i 1967. Parallelt med henne hadde vår hedersprismottaker 2024, startet i lære som rørlegger.

- Hun valgte dog å ta ingeniør- og økonomisk utdannelse før hun gjennomførte læretiden, og tok svennebrev, forteller Eli H. Heyerdahl Eide.

- Ferdig utdannet ble hun Norges første kvinnelige VVS ingeniør, Norges andre kvinnelige rørlegger og senere rørleggermester.

- Hun er Nord-Norges Grand Old Lady, hun har gjort en fantastisk innsats for rørbransjen gjennom mange, mange år og har definitivt gjort det lettere å være kvinne i både rørbransjen og byggenæringen.

- Det var en sann fornøyelse å få overrekke Ingeborg-nettverkets hederspris til Elise Thue-Nilsen i forbindelse med hennes 75 årsdag i Bodø.

Elise Thue-Nilsen (til høyre) omtales som Nord-Norges Grand Old Lady. Hun er en ekte ambassadør for bransjen og vi er takknemlig for at hun er en ivrig, og stolt Ingeborger. Til venstre, styreleder i Ingeborg-nettverket Eli H. Heyerdahl Eide. Foto: Ingeborg-nettverket

Styrets begrunnelse:

Elise Thue-Nilsen har gjennom et langt og aktivt yrkesliv lagt ned en betydelig innsats for rørleggerfaget, rørbransjen og spesielt kvinner i rørbransjen.

Du gikk i din fars fotspor, ble Norges første kvinnelige VVS ingeniør, Norges andre kvinnelige rørlegger og senere rørleggermester. Du ledet Nord-Norges største rørlegger-konsern og fikk gjennom verv i landsstyret i VVS teknisk forening, i særoppgave å rekruttere flere kvinner til bransjen.

Du lærte opp gutta i bransjen, mens du selv fortsatt gikk i lære. Du gikk foran, våget å bruke stemmen din og hadde mot til å være pådriver for endringer og forbedringer.

Nysgjerrighet i kombinasjon med kompetanse, nytenking og en god porsjon stahet. Du har banet vei i et mannsdominert yrke i en tid hvor det ikke var like naturlig med kvinnelige rørleggere. På din ferd har du bidratt til både økt likestilling og mangfold.

Du har gjort det lettere å være kvinne i rørbransjen og byggenæringen.

Du omtales som Nord-Norges Grand Old Lady, er en ekte ambassadør for bransjen og vi er takknemlig for at du er en ivrig, og stolt Ingeborger.

Det er på tide at din utrettelige innsats for fag, bransje og kvinner i rørbransjen blir behørig anerkjent. Vi velger å gjenta ordene til din far: Vi ville ikke byttet deg mot 100 gutter!