-Med over 20 års erfaring innen HR og personalarbeid har jeg sett hvordan arbeidslivet og jobbmarkedet har endret seg gjennom årene. Veldig mye til det bedre, uten at vi kan si oss fornøyd av den grunn, sier Anne Sødem, HR Direktør i Caverion Norge AS. Foto: Caverio
Sist oppdatert: 08-04-2023  Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket

Nøkkelen er å ta tak og ikke ignorere problemet

Anne Sødem, HR Direktør i Caverion Norge AS er en engasjert dame med et varmt hjerte og en sterk ryggrad.

Du har en spennende bakgrunn, med utdannelse, kompetanse og erfaring som imponerer. Hvorfor valgte du den veien du gjorde?

-Jeg begynte faktisk å studere humanistiske fag og min første jobb var som sekretær i et advokatfirma. Det var en interessant stilling, med masse flotte folk. Fordelen med jobben var at man slapp å ta med arbeidet hjem, smiler hun.

-Som sekretær fikk jeg være med på mye, men følte at jeg satt litt på sidelinjen. Det fikk meg til å innse at jeg ville være med å bestemme og ta avgjørelser.

-Jeg ble etter hvert administrativ ansvarlig for 24 kvinnelige kolleger i advokatfirmaet og tok utdannelse ved siden av fulltidsjobb. Det betalte arbeidsgiveren fordi de skjønte at jeg ville mer. Jeg ble heiet frem hele veien, det var veldig godt.

-Alle som har tatt fulltidsstudium kombinert med full jobb vet at man i en periode må legge alt annet til side. Det er tøft, men godt støttet av både arbeidsgiver, venner og familie gjennomført jeg.

-Flere års deltidsstudium på Handelshøyskolen BI har bidratt til at jeg har hatt utrolig mange morsomme, utfordrende og givende jobber siden den gang.

Bronsepartnere til Ingeborg-nettverket

Det handler om mennesker

-Jeg har holdt meg til mitt fag, mennesker. Fra personal og HR avdelinger i ulike selskaper har jeg vært med på flere runder med oppkjøp og organisasjonsutvikling i nasjonal, og internasjonal sammenheng.

-I alle stillinger så jeg ting som måtte korrigeres og forbedres. Jeg klarer ikke å sitte likegyldig på sidelinjen. Det har gjort at jeg har støtt på noe motstand, men jeg har samtidig fått utrolig mange spennende muligheter.

-Gjennom mange år i Sweco fikk jeg telefoner fra rekrutterere med jevne mellomrom. Jeg takket alltid nei, fram til muligheten i Caverion dukket opp.

-Det var en annen del av bransjen, jeg ble møtt av mange fine mennesker og kjente at denne muligheten kan jeg ikke la gå fra meg.

-Noen timer inn i jobben, ringte Eli Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge og leder av Ingeborg nettverket. Hun fortalte om nettverket og bad meg sende henne en oversikt over alle kvinnelige rørleggere i Caverion.

-Ja, det kan jeg vel gjøre tenkte jeg og bad om tid til å finne informasjon. Det gikk raskere enn jeg kunne ane, for “alle” handlet i realiteten om to stykker. 

-Jeg måtte si meg skjønt enig med Eli, noe måtte gjøres og siden den gang har vi jobbet sammen gjennom nettverket.r reglene overholdes.

Følg oss på LinkedIn

Ingeborg-nettverket, yrkesstolthet, inkludering og mangfold

-Det tok et år med mye jobb og innsats, så var nysgjerrigheten vekket på alle fronter. Det har skjedd utrolig mye på disse årene. Eli er drivkraften og motoren i et nettverk basert på frivillig innsats, og som er utrolig viktig for bransjen.

-I Caverion jobber vi aktivt med å øke antallet kvinner i alle deler av organisasjon, men vi vil også påvirke bransjen. Da er det flere faktorer som spiller inn, men noe av det viktigste er at alle skal ha det bra på jobb.

-Med over 20 års erfaring innen HR og personalarbeid har jeg sett hvordan arbeidslivet og jobbmarkedet har endret seg gjennom årene. Veldig mye til det bedre, uten at vi kan si oss fornøyd av den grunn

HR direktør Anne Sødem gjorde inntrykk på flere enn oss i Norsk Byggebransje da hun holdt foredrag under Ingeborg-dagen 2022.

I sitt innlegg fortalte hun at Caverion har gått fra 1-2 varslingssaker pr år, til 8-10 etter at de satte fokus på mobbing, trakassering og seksuell trakassering i organisasjonen, samt gjorde det tydeligere og enklere å varsle.

En innsats som har spredt seg til Caverion i flere land og som sikret bedriften Ingeborg-prisen 2022.

-Veien til full likestilling i arbeidslivet krever en perspektivendring. Den starter med å erkjenne at trakassering og seksuell trakassering er et samfunnsproblem.

-For oss i Caverion handler det om bevisstgjøring. Vi må øke bevisstheten rundt problemet, endre holdninger, skape gode rutiner og oppfølging. Ivaretakelse av ansatte er arbeidsgivers plikt.

-Bevisstgjøring handler blant annet om å identifisere hva klassifiseres som trakassering? Det er en øvelse alle organisasjoner burde gå gjennom.

-Agenda Magasin publiserte 20 ting vi må slutte å si. Det er en fin start.

-Det har tatt tid, men i dag vet alle at Caverion har en klar holdning: Du skal ikke bli trakassert, vi kan ikke garantere at du slipper unna, men vi garanterer at det blir tatt tak i.

-Vårt arbeid har vist at både kvinner og menn er utsatt. I blant internt, men overraskende nok oftere fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det tar vi som arbeidsgiver like alvorlig.

-Vårt arbeid med mobbing og trakassering har gitt resultater, men har også skapt motgang. Vi presiserer at vi ikke er her for å regulere frivillige forhold, men for å skape en felles adferd de

Følg oss på Facebook

Lederskap og medarbeiderskap, bry deg!

-Det er et eller annet i de fleste organisasjoner og når man setter fokus på trakassering vil det alltid være noe  motstand. Det å rokke med noe som alltid har vært sånn kan være skummelt.

-Nøkkelen er å ta tak i det og ikke ignorere problemet. Nøkkelen ligger i kommunikasjon og inkludering, fremfor konfrontasjoner, og anklagelser.

-Det jeg savner mest er at de som observerer dårlig oppførsel våger å bry seg. Ta ansvar, stå opp for din kollega, gå foran med et godt eksempel. Om man synes det er skummelt kan man øve på noen svar:

  • Slik prater vi ikke til hverandre hos oss
  • Dette er en arbeidsplass, det der er ikke ok
  • Kutt ut, her er vi voksne mennesker
  • Er dette nødvendig?
  • Eller stille spørsmålstegn: hva mener du nå? Humor kan være en fin greie, men det kan også være et stygt verktøy.

-I Caverion er arbeidet godt forankret i ledelsen. Norge har gått foran og våre kolleger i andre land har omfavnet samme modell i sine organisasjoner.

-Man skal kjenne seg trygg på jobb, uansett kjønn, alder, etnisitet eller legning.

-Dette er selvsagt et lederansvar, men det fratar ikke medarbeiderne fra deres ansvar. Et godt arbeidsliv og arbeidsmiljø handler om mennesker, vi må ta vare på hverandre.

Konvertering fra skole til yrkesliv

-For å få bukt med trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet må vi jobbe med holdningsendringer. Dette er et samfunnsproblem som angår oss alle.

-Jeg tror vi som samfunn har mye å vinne på at også skoler og utdanningsinstitusjoner setter språkbruk og terminologi på agendaen. På en arbeidsplass kan dårlig språkbruk og oppførsel nemlig få helt andre konsekvenser enn det gjør i en studiesituasjon.

Hva er det mest utfordrende med jobben din?

-Du går ikke inn i en HR-stilling for å vinne en popularitetskonkurranse, smiler hun.

-Det mest utfordrende er at alt tar mye lengre tid enn jeg skulle ønske. Det tar tid å skape endringer, det er et langdistanseløp og jeg må jobbe med min egen tålmodighet.

-Det som motiverer meg er at det skjer endringer og jeg ser at vi bygger for fremtiden.

Hva er det mest positive med jobben din?

- Folka! Det så utrolig mye flotte, spennende mennesker i denne bransjen som har lidenskap for jobben sin på alle plan. Mennesker som vil at andre skal lykkes, som vil at bedriften skal lykkes.

-Vi jobber i en bransje som er avgjørende for å nå Norges bærekraftsmål og takket være folka våre
finner vi stadig nye områder å bidra på, avslutter en energisk Sødem.