Vil du komme i kontakt med oss?

Kontaktpersoner for lokale samlinger i Ingeborg-nettverket

Agder: agder@ingeborgnettverket.no
- Marit Eklund telefon 413 14 329

Buskerud: buskerud@ingeborgnettverket.no
- Anne Gina Kristoffersen telefon 917 24 920

Nordland: Troms og Finnmark: nord@ingeborgnettverket.no 
- Karin Eilertsen telefon 47484342 / Ingvild Gundersen telefon 90934202

Rogaland: Stavanger og Haugesund: rogaland@ingeborgnettverket.no 
- Gry Skjærveland Winterstø telefon 476 10 111

Vestfold og Telemark: vestfold@ingeborgnettverket.no 
- Elin Moer Brænne telefon 996 97 779

Vestlandet: Bergen: vestland@ingeborgnettverket.no
- Marie Linn Havsgård telefon 411 85 336

Telemark: telemark@ingeborgnettverket.no 
- Silje Sørensen telefon 476 31 622

Trøndelag: trondelag@ingeborgnettverket.no 
- Inger Bente Espenes telefon 47850005

Oslo: oslo@ingeborgnettverket.no
- Eli H. Heyerdahl Eide telefon 99244779

Østfold - Romerike: ostfold@ingeborgnettverket.no 
- Jenny Viktoria Sørensen telefon 458 48 400