Country manager Anne Dahl Øiseth i Grohe og leder i Ingeborg-nettverket Eli Heyerdahl Eide står i spissen for Ingeborg-nettverkets mentorprogram. Foto: Grohe

Mentorprogram skal løfte kvinner i rørbransjen

Helt siden etableringen av Ingeborg-nettverket i 2016 har vi vært en støttespiller for kvinner i rørbransjen. I 2021 lanserte vi vårt eget mentorprogram for å støtte kvinner som har ambisjoner om å komme seg opp og frem.

Målet med mentorprogrammet er å fremme personlig og profesjonell utvikling hos kvinner ved hjelp av erfarne mentorer. Videre ønsker vi at mentorprogrammet skal bidra til at kvinner i større grad kan vokse seg inn i stillinger med beslutningsmyndighet.

- Vi ønsker å bidra til at kvinner i bransjen øker sitt eget ambisjonsnivå, for egen karriere.

- Gjennom jevnlige møter mellom deltaker og mentor, tar vi sikte på at deltakere vil vokse, både personlig og faglig, sier leder av Ingeborg-nettverket Eli H. Heyerdahl Eide.

Gjennom utveksling av kompetanse, verdier og holdninger skal mentorprogram være et gjensidig prosjekt hvor både deltaker og mentor får føle på personlig utvikling og mestring.

- Mentorprogrammet er en flott mulighet for kvinner i bransjen til å komme sammen og dele erfaringer og kunnskap på tvers av roller.

- Målet er å skape gjensidig inspirasjon og motivasjon for begge parter, sier Anne Dahl Øiseth, styremedlem i Ingeborg-nettverket med ansvar for Mentorprogrammet.

Mentorprogrammet skal også legge til rette for at kvinner som vurderer en karriere innen rørfaget får kontakt med toppledere i bransjen. Slik kan programmet åpne for at flere kvinner velger en karriere innen rørbransjen.

Historiens første mentorprogram i Ingeborg-nettverket og rørbransjen ble gjennomført med avslutning i desember 2021. 13 mentorer og menteer fikk jobbe sammen på en helt annen måte enn de var vant til, noe som bidro til inntrykk, innblikk og nye perspektiver.

Les om Emilie og Karis erfaringe...