- Da vi da fikk høre om Ingeborg-nettverket var det helt naturlig å være med i heiagjengen og legge til rette for at de får økt oppmerksomhet gjennom vårt arrangement, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg. Foto: Byggeindustrien. Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket 

Bygg Reis Deg - Strategisk partner til Ingeborg-nettverket siden 2019

- Bygg Reis Deg samler hele byggenæringen. Som strategisk partner gir de oss tilgang til en arena hvor vi treffer “alle”, en tilstedeværelse som er gull verdt for oss!

- Vi føler oss både hørt og sett av BRD, og det er viktig for oss som driver på frivillig basis med begrensede midler til rådighet. For det hjelper ikke at rørleggerne alene lykkes med å rekruttere kvinner.

- Alle som er ansatt i Norges største fastlandsnæring må bidra til bransjeløftet - for å tiltrekke og beholde både kvinner, og menn, sier Eli H. Heyerdahl Eide, leder i Ingeborg-nettverket.

Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg, hvorfor valgte dere å gå inn som strategisk partner?

- Vi synes dette er et veldig bra tiltak og et initiativ vi kan stille oss bak. Bygg Reis Deg er en gammel institusjon og en viktig møteplass som arrangeres annethvert år.

- Vi har partene som vi har jobbet tett med gjennom mange år, bl.a Rørentreprenørene i Norge. Rørbransjen er proaktive og frempå på flere hold, de har satt seg i førersete og mange har mye å lære av dem.

- Da vi da fikk høre om Ingeborg-nettverket var det helt naturlig å være med i heiagjengen og legge til rette for at de får økt oppmerksomhet gjennom vårt arrangement.

- Jeg er veldig opptatt av framsnakking, vi vil være utstillingsvindu for alt som er bra. Jeg har bakgrunn fra idrettsverden og er veldig opptatt av å dele det som er bra. Jeg tror vi har mye å lære fra idretten.

- I byggenæringen er det veldig mange ulike bransjer, men rekruttering er en felles utfordring.

- Ingeborg-nettverket har satt agendaen, valgt å gå først i kampen for rekruttering, økt mangfold og flere kvinner inn i rørbransjen. Dere viser vei og andre bransjer bør følge etter.

- Rekruttering er et tema Bygg Reis Deg vil belyse i år. Byggenæringen mangler folk og vi mangler riktige folk.

- Vi kan ha så mange flotte planer for næringen som vi bare ønsker, men om vi ikke får tak i rett mennesker spiller det ingen rolle. Vi må motivere ungdommen til å ta rett utdanning!

- Mangfold er viktig! Det nytter ikke å sette sammen et godt håndballag fylt av venstre-vinger, vi trenger ulike roller og ulike personligheter.

- Ingeborg-nettverkets partnere vet at økt antall kvinner, altså bedre kjønnsbalanse i bedriftene, har positiv effekt, skaper mangfold og er bra for business.

Byggenæringens viktigste møteplass

- Bygg Reis Deg ble etablert i 1954. Der Eliaden og VVS dagene fokuserer på en bransje, dekker vi alle bransjer i byggenæringen.

- Siden jeg startet i 2016 har vi jobbet hardt for at hele verdikjeden skal føle det naturlig å bruke Bygg Reis Deg som en møteplass og arena for utvikling, og kunnskapsdeling.

- En byggeprosess består av ekstremt mange fagområder. Jeg tror at alle de ulike aktørene har noe å lære av hverandre, alle medspillerne trenger å øke kunnskapen om hva andre driver med. Det vil kunne forbedre resultatene og skape bedre team. Det ønsker jeg at BRD skal bli synonymt med.

- Sammen bygger vi et utstillingsvindu mot hele Norge. Vi må bruke arenaen til å øke samarbeid, samspill og kunnskapsdeling på tvers av næringskjeden. Jo flere bedrifter som engasjerer seg, desto bedre blir vår landslagsarena.

- Vi lager et konferanseprogram hvor målet er å belyse hva som kan gjøre hele næringen mer attraktiv. Vi må gjøre vårt for at omgivelsene skal se byggenæringen som en av de viktigste verktøyene for å løse morgendagens utfordringer.

- Det er noe hele næringen burde være med å heie på, gjennom en skikkelig kraftsamling hvor bedrifter og ledere samles for å belyse de utfordringer vi står overfor.

Landslagsarenaen vår må prioriteres!

- Tenk om denne arenaen kunne blitt byggenæringens Arendalsuke! Om alle bransjeorganisasjonene, Ingeborg-nettverket og alle andre kunne lage egne aktiviteter i uke 42 hvert år.

- Det kunne bidratt til at både politikere, bransjen og ungdommen fikk opp øynene for Norges største fastlandsnæring samtidig som vi fikk mer oppmerksomhet fra media! For å lykkes med dette må vi løfte blikket og gjøre løftet sammen.

Kampen om kompetansen

- Mine tre barn har alle gått gjennom ungdomsskolen i Oslo uten å få særlig informasjon om yrkesfag. Jeg har selv vært på info møter med dem alle tre, men håndverksfag nevnes nesten ikke.

- Vi må bli flinkere til å formidle informasjon til de unge om at hvis drømmen er å bli gründer og/eller drive egen virksomhet, er yrkesfag en av de absolutt raskeste veiene å gå.

- I tillegg til at man tar utdanning med lønn og står ferdig utdannet uten studielån. Dette må vi formidle og framsnakke mer.

- Vi inviterer gjerne alle lærere, studierådgivere og ungdommer til å besøke Bygg Reis Deg. Kom, opplev, still spørsmål og vær nysgjerrig.

- Hos oss finnes det scener som bransjeorganisasjoner, yrkesfagskoler, opplæringskontor og andre kan få benytte for å framsnakke fag, utdanning, håndverk og muligheter. Det er bare å ta kontakt!

Følg oss på LinkedIn

Digital messe

- Vi har sørget for at alle som er med på den fysiske messen også er inkludert på vår digitale messe. Også her vil vi bygge nettverk, drømmen er å kunne samle alle fra de tre siste messene i tillegg til at vi samler alle faginnlegg som er produsert siden 2021.

- Målet er at det skal bli en kunnskapshub slik at de som ikke har muligheter til å besøke messen fysisk, faktisk kan besøke oss allikevel. I tillegg til at det skal bli et attraktivt oppslagsverk for forbrukere.

Bygg Reis Deg i tall

- 2019 var vårt toppår, med 530 utstillere og nesten 45 000 besøkende. I 2021 samlet vi 375 utstillere og 35 000 besøkende, av disse var 22% kvinner. Snittalderen på besøkende i -21 var 48 år.

- Vi hadde håpet å komme tilbake til 2019 tall i år, men med en utfordrende markedssituasjon kan det bli mer utfordrende enn antatt, men vi har fortsatt tid til oktober.

Årets tema: Sammen mot felles mål, sammen mot 2030

- Det er bare syv år igjen og veldig mange burde hatt hendene fulle for at vi skal nå landets målsetninger for 2030. Vi må svinge oss om, alle må ta ansvar og tenke: hva kan jeg gjøre for at vi skal nå målet? Det håper jeg vi kan belyse på Bygg Reis Deg 2023.

Våre verdier er skikkelig, smart og modig

- De verdiene kan overføres til byggenæringen, for det er mye skikkelighet i norsk byggenæring, men ingen bør hvile på sine laurbær av den grunn.

- Vi kan jobbe smartere, man skal ikke være fornøyd med å bare utføre jobben håndverksmessig godt. Vær smart i forhold til samarbeid med andre, del kunnskap, ta i bruk digitale verktøy for å øke effektiviteten. Vær en god kundeveileder, sørg for at kunden får de produkter og løsninger som passer dem best.

- Vær modig, vær litt kjerringer mot strømmen som dere i Ingeborg-nettverket. Ikke gjør som du alltid har gjort, tenk i nye baner, våg å trå opp nye stier og utfordre gamle etablerte sannheter.

- Våre verdier gjør at vi jobber hardt for å skape en attraktiv møteplass som hele næringen ønsker å
besøke, for å få med seg all kunnskap man kan få under 4 dager i oktober, avslutter Glavin Nybø.