- Vi har hatt ønske og ambisjoner om å få inn flere kvinner både i lederposisjoner og organisasjonen for øvrig i mange år. Det er en styrke for konsernet, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida. Foto: Bravida Norge
Sist oppdatert: 02-12-2023 Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket.

Bravida gullpartner siden 2022

Vilje og ønske om å ta grep i egen bedrift ved blant annet å lage en strategi som ivaretar arbeid med kjønnsbalanse og mangfold er utgangspunkt for avtalen med Ingeborg-nettverket.

- For Bravida er det viktig å få best mulig resultater og et best mulig arbeidsmiljø. Det beste laget dannes av de beste medarbeiderne. Jeg tror derfor vi har mye å fokusere på for å få inn de beste medarbeiderne uansett kjønn.

- Hvis vi ikke lykkes å rekruttere inn jenter går vi glipp av 50 % av grunnlaget for å få de beste medarbeiderne og det har vi simpelthen ikke råd til.

- Jeg tror også et balansert miljø som består av begge kjønn blir et bedre miljø som er i stand til å løse problemer på en bedre måte, sa Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør i Bravida Norges region Agder/Rogaland den gang.

I dag har Bravida egen mangfoldsgruppe i konsernet

- Vi har hatt ønske og ambisjoner om å få inn flere kvinner både i lederposisjoner og organisasjonen for øvrig i mange år. Det er en styrke for konsernet, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida.

-Ingeborg-nettverket har bidratt til at vi har fått mer fokus på mangfold, god kjønnsbalanse og inkludering.

-Vi begynte å sette mer konkrete mål for vårt mangfoldsarbeid i Bravida for 3-4 år siden. Vi jobber jevnlig med diversity og equity kurs (red anm: mangfold og inkludering) for ledergruppene i både Norge, Finland, Danmark og Sverige

-Sammen er vi i konsernledelsen ansvarlig for 14 000 ansatte. Når det er satt på dagsorden for konsernledelsen, tar ansvarlige i respektive land arbeidet med hjem og tilpasser det til egen kultur. Vi befinner oss i forskjellige faser, men alt starter på toppen.

Har du selv fått noen overraskelser underveis?

- Det må jeg kunne si, smiler han. Jeg har innsett at de fleste av oss, kvinner som menn, bærer på ubevisste fordommer som vi har gått av å bli oppmerksomme på.

- Personlig husker jeg spesielt en øvelse som ble gjennomført på et konsernledermøte. Vi ble fordelt på fire grupper, alle gruppene fikk bilde av en person og oppgaven var å beskrive vedkommende som person, omgangskrets, arbeidsliv osv.

- Alle fire gruppene forberedte seg godt og presenterte for hverandre med stor innlevelse. Det var alt fra rapper, til rørlegger og finans. Overraskelsen ble derfor stor da vi innså at vi alle hadde bilder av samme person, med ulike klær.

- Det var utrolig lærerikt og gav oss alle innsikt i hvor galt det kan gå om man forhåndsdømmer personer.

Følg oss på LinkedIn

Hvor langt har dere kommet med mangfoldsarbeidet i Bravida?

- Byggenæringen som Bravida er drevet av mennesker og vi trenger stort mangfold. Derfor har vi hatt fokus på det i konsernledelsen. For å lykkes med mangfold trenger vi å tiltrekke og ansette også mennesker som er ulike oss selv.

- Vi har kommet godt i gang og jeg føler at vi har fått en bra plattform å bygge videre på, men vi er samtidig ydmyke, vi er langt fra i mål.

- Vi har en bra base med dyktige medarbeidere som er gode ambassadører både internt og eksternt. Samtidig vet vi at vi fortsatt har en stor jobb og gjøre, dette arbeidet kan man aldri si seg klar med.

- Vi har alle et ansvar for å bidra til mangfold og inkludering i samfunnet, men det begynner med oss ledere. Det ansvaret har vi i Bravida tatt, fundamentet er lagt og vi skal bli stadig bedre.

Hvordan ser tallene ut i Bravida Norge pr i dag?

  • Totalt 3347 ansatte av disse er 251 kvinner. Kvinneandelen er 7,5%
  • 11,3% av våre ledere er kvinner
  • 4,4% av våre prosjektleder er kvinner
  • 4,4% av våre service ledere er kvinner
  • 1,6% av våre rørleggere er kvinner
  • 9,4% av våre totalt 565 lærlinger over hele landet er damer
  • I ledergruppen er 2 av 7 kvinner, det vil si 28,6% kvinner

Anbefal byggenæringen til ungdommen

- Personlig håper jeg at flere mødre og fedre våger å anbefale sine døtre å velge byggenæringen. Jeg opplever at det er store forskjeller mellom by og land. Statusen til bransjen er ulik i ulike deler av landet. Gode ambassadører og framsnakking av bransjen kan endre på dette!

- Det er viktig for oss å øke interessen for faget blant jentene og vise hvordan de tekniske fagene kan være med på å bidra til økt bærekraft og det grønne skiftet.

- Minst like viktig er det å ta vare på dem når de har valgt riktig yrkesvei, smiler han. Strategiplan med mål for 2026

- Bravida har hatt mangfold og inkludering på dagsorden gjennom flere år, men først i 2022 begynte vi å kvantifisere dette.

- Vi lager strategiplaner for 3 år av gangen. 1. januar starter vi ny periode som varer til 2026, der vi blant annet har et konkret mål om å doble antallet kvinnelige ledere fra 8% til 16% i 2026.

- Mål må være tydelig og konkret. Samtidig er vi tro vårt mantra: Vi rekrutterer den beste personen inn i hver stilling! Vi vil ha mangfold, men vil ikke kvotere kvinner med mindre to kandidater står helt likt i rekrutteringsprosessen.

Hva er de største utfordringene for å nå målet?

- Antallet kvinner som søker til yrkesfag, tekniske fag og lederstillinger er for lavt. Det kan skyldes at vi ikke har gode nok ambassadører, at vi ikke har jobbet godt nok med employer branding eller at ikke mange nok vet hvor spennende denne bransjen er. Det er ingen enkle svar på hvorfor.

- Vi ser at kvinnelige ingeniører trekkes mer til rådgivende stillinger enn teknisk utførende.

- På den positive siden kan vi si at det har kommet mange damer inn i Bravida gjennom våre 2 års trainee løp. Vi trenger flere slike opplegg, vi må også få inn unge talenter som kan være gode ambassadører for å tiltrekke flere kvinner.

Har Ingeborg-nettverket påvirket rørbransjen og byggenæringen gjennom de siste 7 årene?

- Absolutt, det må vi kunne si!

- Det som gjør at vi lykkes er at vi har frontfigurer som Eli som står fram og fronter dette. Vi føler at vi som gullpartner får mye tilbake når vi ser at kvinneandelen øker både blant søkere til skole og antall lærlinger

- Ingeborg-nettverket gjør en super jobb med å invitere vår ledergruppe til arrangement, dytte litt på oss og minne oss på at denne jobben gjør vi i fellesskap og bidra til å få frem flere gode rollemodeller i våre bedrifter, avslutter Bakke.