- I 2020 ble vi gullpartner til Ingeborg-nettverket. Vi ville være med å støtte initiativet, det har alltid vært lite damer i vår bransje. Alle var enige om at enten ble vi med 100% eller så lar vi være, derfor ble vi gullpartner. Foto: VVS Eksperten
Sist oppdatert: 15-08-2023 Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket 

God vekst når man alltid ser muligheter

- Kjeden ble etablert i 1999 og var den gangen eid av Heidenreich konsernet. På 2000-tallet ble det en frittstående kjede og er i dag VVS Eksperten Norges største medlemseide rørleggerkjede, forteller daglig leder Kai Johnsen.

- Jeg var så heldig å bli ansatt i april 2019, den gang var vi 328 medlemmer. I dag, drøye 4 år senere har vi så godt som doblet medlemsmassen, i tillegg til å doble omsetningen!

- God vekst er takket være et styre som består av medlemsbedrifter som alltid ser muligheter. De vil, kan og våger, dermed startet vi også to nye kjeder under pandemien. Rørlegger på hjul og VA Eksperten.

- I 2022 hadde vi en omsetning på 5,2 milliarder og et synlig varekjøp i underkant av 1,6 milliarder. Totalt på våre tre kjeder har vi nå 667 medlemsbedrifter.

Positivitet, pågangsmot og ambisjoner

- I 2020 ble vi gullpartner til Ingeborg-nettverket. Vi ville være med å støtte initiativet, det har alltid vært lite damer i vår bransje. Alle var enige om at enten ble vi med 100% eller så lar vi være, derfor ble vi gullpartner.

- Ingeborg-nettverket har et viktig poeng i at vi må få inn damer i alle ledd, både blant de som skrur rør og de som gjør en innsats i alle andre posisjoner.

- Jeg er ikke tilhenger av at noen skal ansattes fordi de er kvinner, alle skal ansettes basert på kvalifikasjoner.

- Ut over det må jeg innrømme at vi ikke gjør veldig mye ut av partnerskapet, vi har ikke utnyttet nettverkets ressurser nok og er mer et støttemedlem.

- Vi må fokusere våre ressurser på å drifte et effektivt kjedekontor der syv ansatte skal støtte 667 medlemsbedrifter i det daglige.

- Vi har felles kjedekontor for våre tre kjeder, med tre damer og fire menn ansatt.

Følg oss på LinkedIn

Mentorordning

- Når Ingeborg-nettverket lanserte sin mentorordning i 2021 ble jeg spurt om å være mentor og har aldri angret på at jeg takket ja til det.

- Min mentee Marie Horvei jobbet i Heidenreich og vi innså raskt at vi hadde veldig lik bakgrunn og utdannelse. Hun jobbet den gang som rørlegger, begynte som selger og jobber i dag som prosjektleder i Bravida.

- Det var en veldig positiv erfaring for min del. Det bidro til personlig utvikling og jeg fikk masse ny input, og erfaringen gav meg nye perspektiver på ting. At jeg kunne gi Maria input som hjalp henne gjorde meg glad. Det var en utrolig fin reise å være med på.

Mangfold, samhold, kjønnsbalanse

- Vi har ikke kartlagt antall kvinner og menn ansatt ute hos våre medlemmer. Det vi vet er at vi har totalt 1.943 rørleggere og 339 lærlinger fordelt over hele landet. (juni 2023). Våre medlemmer har gjennomsnittlig 6 ansatte.

- Vi kan ikke si at vi jobber aktivt med kjønnsbalanse internt, derimot jobber vi aktivt for å få flere i faget, både kvinner og menn.

- Vår fokus ligger på lærlinger, vi skal løfte frem ungdommen, uansett kjønn. Under VVS dagene i 2022 på Lillestrøm arrangerte vi egen samling for 109 lærlinger for første gang. Lærlingene ga positive tilbakemeldinger etterpå og synes dette var gull verdt.

- Bransjen må få flere til å bli rørleggere. På dette området gjør både Ingeborg-nettverket og Rørentreprenørene i Norge en god jobb.

- Det arbeidet vil vi bidra til, målet er å tiltrekke flere til bransjen generelt og VVS Eksperten spesielt, smiler han.

- Ingeborg-nettverket har gjennom de siste syv årene gjort en god jobb med å skape positiv fokus på å få flere damer inn i bransjen. De har også løftet kunnskapen til de som allerede er i bransjen, det skal de ha honnør for, avslutter Johnsen.