- Ingeborg-nettverket har skapt et nettverk av bedrifter med felles mål, hvor vi alle er tjent med å skape en spennende, trygg, god og utviklende bransje også for kvinner. Dere er en viktig aktør for å fremme felles interesser og det er avgjørende for vår felles suksess, sier Linn R. Neergaard, HR-leder innen rekruttering og employer branding i GK Norge.
Sist oppdatert: 22-09-2023 Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket

Vi trenger noen utenfor egen organisasjon som viser vei

- GK har vært gullpartner til Ingeborg-nettverket siden mai 2019. Samarbeidet med Ingeborg- nettverket lå på GKs rørvirksomhet frem til omorganisering i organisasjonen.

- Jeg ble ansatt i januar 2022 og jeg gleder meg til å få enda mer med nettverket å gjøre, forteller Linn R. Neergaard, HR-leder innen rekruttering og employer branding i GK Norge.

Hvorfor valgte dere å bli partner?

- Vi må være en del av nettverkene som inspirerer og synliggjør alle mulighetene byggenæringen har å by på. Vi trenger noen utenfor egen organisasjon som viser vei.

- Ingeborg-nettverket har rettet søkelyset mot utfordringene og skapt positiv oppmerksomhet rundt mulighetene gjennom de siste syv årene.

- Ta for eksempel rekruttering, det er mer troverdig når ungdommen snakker til hverandre, eller en tredjepart prater om fag, yrke og muligheter enn når ledere, markedsførere eller rekrutterere gjør det samme.

- Ingeborg-nettverket har skapt et nettverk av bedrifter med felles mål, hvor vi alle er tjent med å skape en spennende, trygg, god og utviklende bransje også for kvinner. Dere er en viktig aktør for å fremme felles interesser og det er avgjørende for vår felles suksess.

Hvordan jobber dere selv med rekruttering for å styrke mangfold og kjønnsbalanse?

- Vi har laget en strategi for inkludering og mangfold, og satt oss konkrete mål, men vi som mange andre er fortsatt i startgropen. Vi er i gang, men vi har en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyd.

- Mangfoldsstrategien er konsernledelsen sitt initiativ og en del av det vi kaller G-Kraft. Den strategien skal innlemmes hos GK i alle land.

- Selv med en synlig strategi har vi ikke klart å øke kvinneandelen generelt, det tror vi kommer gjennom langsiktighet og kontinuerlig i arbeidet med mangfold. Vi har dog økt kvinneandelen i viktige roller i konsernledelsen.

- Det vi har blitt gode på er synliggjøringen og vise frem gode rollemodeller.

- Jeg vet at byggebransjen har et rykte på seg å være for primært voksne menn, det ligger nesten som en ryggmargsrefleks hos mange. Det er mulig media er med på å forsterke det inntrykket, men bransjen er også for lite flinke til å vise mangfoldet.

- Jeg tror næringen har overraskende mange muligheter å by på for mange. Heldigvis er både språket, kulturen og verdiene internt i bransjen i endring. Når vi har et verdigrunnlag som er inkluderende, der vi er nysgjerrige, løfter og fremmer hverandre i større grad, er alle med på et felles “bransjeløft”.

Konkret om GK’s mål

For oss i GK betyr mangfold de synlige og usynlige likhetene og ulikhetene vi har som medarbeidere. Inkluderende kultur: Vi legger til rette for at alle skal ha like muligheter til å realisere seg, både menneskelige og faglig, slik at hver medarbeider – og teamet som helhet – kan lykkes og prestere optimalt

  • Ledelse: God mangfoldsledelse kan lede til prestasjonskultur og Ett GK
  • Kjønnsbalanse: Vi jobber for en bedre kjønnsbalanse og å øke kvinneandelen på alle nivåer i selskapet
  • Generasjonsperspektiv: GK skal være en arbeidsgiver for medarbeidere i alle livsfaser
Følg oss på LinkedIn

- For å lykkes med mangfold og bedre kjønnsbalanse må vi ha ledere som er bevisst sine egne holdninger slik at vi ikke diskriminerer ved ansettelse, men også bevisst søker å oppnå mangfoldige team i egen avdeling og klarer å lede disse.

- Ledere må kunne utnytte potensialet i alle medarbeidere og lede menneskene. Det som gir verdi er å dra på styrkene som ligger i ulikhetene, det er med på å skape innovasjon, lønnsomhet og drivkraft.

- GK ønsker å være en pådriver i bransjen. Vi jobber med en konsernfelles strategi som skal styrke oss i arbeidet med mangfold og bli en del av vårt arbeidssett

- Vi vil blant annet ta inn mangfold som en del av våre allerede etablerte lederkurs internt. Slik blir det en inngangsport der implementeringen blir naturlig del av vår prestasjonskultur i GK.

GK i tall pr i dag

- Vi er totalt 2 000 ansatte i Norge, ca 3 000 totalt når vi inkluderer Sverige og Danmark. I organisasjonen som helhet har vi ca 10% kvinneandel, mens det i konsernledelsen er 40% kvinner.

- Vi heier på Ingeborg-nettverket og lar oss inspirere.

- Vi trenger flinke folk som har gått veien før oss, troverdige talerør som er villig til å dele sine erfaringer på godt og vondt. Slik får vi alle muligheten til å strekke ut en hånd, få eller gi hjelp slik at flere kan spille på flere akser.

- Sammen skaper vi synlighet og bidrar til et positivt bransjeperspektiv. Det kommer både mennesker, bedrifter og bransjen til gode når vi kjenner at vi er del av noe større, avslutter Rannstad Neergaard.