• slide
  • slide
Sist oppdatert: 07-10-2023

Nominer din kandidat til Ingeborg prisen 2023

- Ingeborg-prisen er vår måte å hedre og løfte frem dem som bidrar til at flere kvinner finner veien inn i rørbransjen, sier Marie Christine Sanner, ansvarlig for Ingeborg-nettverkets årlige inspirasjonsdag.

- For at rørbransjen skal kunne lykkes i å øke kvinneandelen må vi alle brette opp ermene. Vi må bruke hverandres erfaringer og tørre å prøve, slik at vi finner ut hvilke tiltak som fungerer. Tidligere vinnere av Ingeborg prisen har alle bidratt med positive tiltak på veldig ulike vis.

- Derfor håper jeg at folk er kreative når de nominerer - det er mange som fortjener den heder og ære det er å bli nominert. Det er ofte de små endringene og tiltakene som bidrar til at ballen begynner å rulle, sier Sanner som håper på mange nominerte.

Ingeborg-nettverket jobber kontinuerlig for at det skal være litt mindre rart å være kvinne i rørleggerbransjen. Årets høydepunkt for nettverket er inspirasjonsdagen, hvor vi også deler ut Ingeborg-prisen.

Med inspirasjonsdagen ønsker vi å skape bevissthet, inspirere og forhåpentligvis få bransjefolk til å tenke i nye baner. For vi må og skal være i utvikling, mangfold er god business!

Ingeborg-nettverket arbeider for å gjøre det attraktivt for kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget.

Nettverket har som mål og i første omgang, se kvinneandelen i rørbransjen øke til 20% fra dagens 8%. Dette er faktorer som påvirker bransjens attraktivitet.

Gjennom erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon.

Vårt mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i både utførende, salg, tekniske og ledende stillinger.

Som et ledd i dette arbeidet deler vi hvert år, deler ut Ingeborg-prisen under årets inspirasjonsdag. Prisen skal gi en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på andre måter har gjort en innsats som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker.

Kjenner du en person, organisasjon eller bedrift som:

  • Har igangsatt konkrete tiltak for å bidra til økt rekruttering av kvinner i rørbransjen?
  • En synlig inspirasjonskilde, og engasjerer og inspirerer kvinner til å gripe nye muligheter?
  • Støtter og motiverer kvinner, og menn i egen organisasjon og på tvers av bransjen i sitt engasjement for mangfold?
  • Er en foregangsperson som kan vise til konkrete resultater for økt mangfold?
  • Er en synlig rollemodell på sosiale plattformer og i media?
     

Nominer din kandidat senest 22. oktober 2023

Nominasjoner med en kort begrunnelse sendes til hei@ingeborgnettverket.no

Mer om juryens mandat

Årets vinner presenteres på årets Inspirasjonsdag 23. november 2023. Arrangementet er gratis og sendes digitalt - meld deg på her.

Husk: å dele er å bry seg!

Spre det glade budskap, meld deg på og dra med deg både kvinner og menn til en energisk og lærerik inspirasjonsdag. Mer informasjon kommer.