- Kvinner utfører jobben like godt som menn, tilfører mye positivt til arbeidsmiljøet og bidrar til at vi blir en sammensveiset familie. Således var det veldig naturlig for oss å være gullpartner til Ingeborg-nettverket forteller Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin. Foto: Assemblin
Sist oppdatert: 21-09-2023 Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket

Kvinner utfører jobben like godt som menn

Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin, har satt i sjefsstolen like lenge som Ingeborg-nettverket har eksistert. Han er utdannet rørlegger og VVS ingeniør i tillegg til økonomisk utdanning.

Hva brakte deg til Assemblin?

- Jeg begynte å jobbe i Drammen Rør i 1996, den gang jobbet Ingeborg-nettverkets gründer Eli H. Heyerdahl Eide i Brødrene Dahl og det var slik vi ble kjent. Vi ble faktisk så glad i henne at vi ansette henne som innkjøpssjef en periode, før hun gikk til Rørentreprenørene.

- Drammen Rør ble starten på det som i dag er Assemblin, men veien dit er spesiell. Bedriften ble kjøpt opp og under reisens gang har mange bedrifter blitt inkludert.

- Fram til at investeringsselskapet Triton kjøpte den nordiske organisasjonen fri fra nederlandsk eierskap og dannet konsernet Assemblin i 2015.

- I dag har vi passert 1000 ansatte i Norge, og er nesten 7000 ansatte i Norden.

- Assemblin var i utgangspunktet et rent rørkonsern. I dag har vi tre ben å stå på, rør, ventilasjon og elektro. Der aktører som Bravida, GK og Caverion sentraliserer, går vi i motsatt retning. Strategisk skal vi danne tre ulike AS i konsernet med ett fag i hvert selskap.

- Vi omsetter for 2,1 milliarder på det norske markedet, fordelt på 200 millioner på elektro, 250 millioner på ventilasjon og resterende på rør. Totalt i Norge, Sverige og Finland omsetter vi for snart 15 milliarder kroner.

- Grunnmuren i vår organisasjon er våre lokale avdelinger. De har hver for seg samlet den kompetanse og de ressurser de trenger for å dekke de lokale behovene.

Følg oss på LinkedIn

Dere har vært gullpartner til Ingeborg-nettverket siden 2021. Hvorfor valgte dere å bli med?

- Trivelig tvang fra Eli! Svaret kommer kontant og med en hjertelig latter.

- Spøk til side, vi tror oppriktig på damer i byggebransjen Vi har en klar og målbar strategi, og har forankret våre ambisjoner for rekruttering av kvinner i ledergruppen.

- Kvinner utfører jobben like godt som menn, tilfører mye positivt til arbeidsmiljøet og bidrar til at vi blir en sammensveiset familie. Således var det veldig naturlig for oss å bli gullpartner.

- På veggen bak meg henger strategien, med konkrete mål som f.eks å ansette 50 damer i produksjon innen 2024. Så langt har vi kommet halvveis.

- For Assemblin er dette oppriktig og vi har gjennomført flere tiltak. Vi leide f.eks et stort rom på Hotell Opera i Oslo og inviterte alle kvinner i konsernet til samling. Fra utførende håndverkere til salg, administrasjon, renholder og toppledelse. Alt for å få deres input på hva som skal til for at vi kan ansette flere og hvordan jobber vi best for å beholde flere.

Hvordan jobber dere selv med rekruttering for å styrke mangfold og kjønnsbalanse?

- Vi har strategiske og konkrete mål, men vi må være ærlig - alt handler om kompetanse, uansett stilling vi skal rekruttere til. Vi ønsker å ansette flere damer, men vil alltid velge den kandidaten som er best egnet for hver stilling.

- Hvor dyktige vi er til å rekruttere damer, det er vanskelig å svare på. Vi har garantert mye å hente, for en god kjønnsbalanse kommer ikke av seg selv. Det krever innsats, fokus og kontinuerlig jobb som må gjennomsyre hele organisasjonen.

- Av våre 1 000 ansatte i Norge er 64 kvinner. Vi har over 120 lærlinger, 19 av disse er jenter, en andel vi jobber med å øke.

- Når vi nå ser fram til Gullpartner samling i regi av Ingeborg-nettverket og det er utrolig kult at dere har fått forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og generalmajor Elisabeth Michelsen til å komme. Vi har alle mye å lære av Forsvaret.

Hvordan har Ingeborg-nettverket påvirket rørbransjen og byggenæringen gjennom 7 år?

- Dere skaper oppmerksomhet rundt tema kvinner i rørbransjen og gjør en fantastisk jobb med tematikken. Dere har gjort Ingeborg-nettverket veldig synlig og løftet frem gode rollemodeller. Det vinner både vi og alle andre partnere på.

- Vi må konstatere at ingenting kommer av seg selv.

- Skal vi, i fellesskap, få inn flere damer i bransjen må vi øke trykket og jobbe for det. Med fokus på målet om 20% kvinner i bransjen skal vi overvinne utfordringene og skape et godt fundament. Da vil det på sikt gå av seg selv.

- Personlig tror jeg målet er fullt oppnåelig og slår et slag spesielt for voksenlærlinger!

- I Assemblin har vi ekstremt god erfaring med å legge forholdene til rette for at voksne kvinner, og menn får mulighet til å ta en ny utdannelse. De er motiverte, vet hva som kreves i arbeidslivet og er raskt produktive, avslutter Skancke Hansen.