Caverion blir gullpartner i kvinnenettverket Ingeborg
Eli Hermine Heyerdal Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge og styreleder i Ingeborgnettverket og Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion Norge
Saken er fra Mars 2019

Caverion blir gullpartner i kvinnenettverket Ingeborg

Caverion ønsker å øke andelen kvinnelige medarbeidere, og som en del av dette går selskapet inn som gullpartner i kvinnenettverket Ingeborg. Nettverket er for kvinnelige rørleggere.

- Vi ønsker å støtte det gode arbeidet som blir gjort i Ingeborg-nettverket, slik at vi kan bidra til å rekruttere flere kvinner til bransjen vår. Som en stor aktør i Norge, med 2500 ansatte, er det viktig for Caverion å vise vei her, sier administrerende direktør i Caverion, Knut Gaaserud.

Trekke ressurser

Som partner i Ingeborg-nettverket støtter man arbeidet de gjør, og deltar på arrangementer i regi av nettverket. Gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving vil nettverket skape en møteplass der man framsnakker rørbransjen som arbeidsplass for kvinner.

Som gullpartner får man også mulighet til å trekke ressurser fra nettverket inn i bedriften for å sette fokus på en bedre kjønnsbalanse.

- Som gullpartner i Ingeborg-nettverket er vi i en tett dialog med nettverket, ressurspersoner og andre partnere, og kan jobbe sammen for å sette rekruttering av kvinner i fokus.

-Behovet for nye fagarbeidere i årene som kommer er stort, og det er derfor viktig å øke rekrutteringen, både av kvinner og menn. I Caverion vil vi jobbe videre med dette, forteller Gaaserud.

- For Caverion er målet er å øke andelen kvinner, spesielt når det gjelder fagarbeidere. I byggenæringen i Norge generelt er kvinneandelen bare to prosent på fagarbeidersiden.

-I Caverion bruker man de rosa t-skjortene som Ingeborg-nettverket har produsert opp, til både kvinnelige og mannlige rørleggere når de er på skolebesøk og messer hvor det jobbes med å synliggjøre kvinner i faget, sier han.

Følg oss på Facebook

Bevisstgjøringskampanje #ErDetGreit?

Caverion har i dag en kvinneandel på 9 % det jobbes og med flere aktiviteter for nye medarbeidere, og deriblant flere dyktige kvinner.

- Byggenæringen er en mannsdominert bransje der kvinner vil bli en større andel av medarbeiderne fremover, og ikke høydepunktet i arbeidsdagen for menn på arbeidsplassen. Vi ønsker at kvinnene skal ha en bra arbeidshverdag, og vi må derfor ta tak i uakseptable holdninger og atferd.

-Trakassering er et tema som ikke har vært håndtert godt nok. For å gjøre noe med dette må det legges til rette for at det blir enklere å melde fra, slik at vi sammen kan endre holdninger og atferd.

Derfor har Caverion satt i gang en bevisstgjøringskampanje for å synliggjøre og endre holdninger i bransjen med #ErDetGreit? / #IsItOK?

- Med denne håper Caverion at menn og kvinner vil synliggjøre de holdningene vi vil endre via sosiale
medier. I Caverion forstår alle ledere hva som ikke er greit, og hvordan saker skal varsles, mottas og
behandles rettferdig.

-Caverion oppfordrer byggebransjen til å stå sammen for å skape og tilrettelegge for en god, trygg og sikker arbeidsplass for alle, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

Ingeborg-nettverket er for kvinner som jobber i rørbransjen

Nettverket ønsker å vise fram kvinnelige rollemodeller og gjøre det mer attraktivt å utdanne seg innen rørfaget. Det er oppkalt etter Norges første kvinnelige rørlegger og rørleggermester, Ingeborg Markussen.

Hun var over 50 år da hun tok svennebrevet og ble kjendis over natten da hun i 1967, 61 år gammel, fikk autorisasjon til å drive rørleggerbedriften hun hadde drevet sammen med mannen sin.

Målet til nettverket å fremme rørbransjen som arbeidsplass og øke andelen kvinner i både utførende, tekniske, fagledende roller og i salg. Bransjen er en av de mest mannsdominerte i Norge, og i yrkesutdanningen er hele 96 prosent menn. I dag har Ingeborg-nettverket mer enn 500 medlemmer.

Caverion er teknisk totalleverandør av smarte og grønne bygg hvor folk trives.