VB inn som Gullpartner i Ingeborg-nettverket
Ledergruppen i VB: Fra venstre: Christine Sanner, Elise Støle Ovedal, Mona Løvik, Stine Anda Pedersen, Baard Knudsen og daglig leder, Øystein Kjellsen.
Saken er fra Februar 2019

VB blir gullpartner i Ingeborg-nettverket

– Å jobbe for å få flere kvinner til å utdanne seg som rørleggere er en helt naturlig utvikling i VBs rekrutteringsstrategi.

-Derfor går vi med glede inn som aktiv Gullpartner i Ingeborg-nettverket, sier daglig leder i VB, Øystein Kjellsen.

Rørlegger-kjeden VB har drevet aktivt med rekruttering til yrket gjennom kompetanseprogrammet VB Lærling siden 2010, men har måttet konstatere at dette ennå er et mannsdominert yrke.

– Ja, dessverre ser vi at altfor få jenter melder seg på, så da må vi ta aktive grep for å få endret på dette. Nettopp derfor er Ingeborg-nettverket med sitt formål om å øke kvinneandelen i rørbransjen, meget viktig i dette sammenhengen, sier Kjellsen.

Trenger jenteneVB-lederen legger til at Norge som helhet har behov for rundt 700 nye rørleggere i året.

– Av den grunn trenger hele rørbransjen at jentene kommer med, sier Kjellsen med ettertrykk.

– Hva blir VBs strategi i denne sammenhengen?–Først og fremst blir det å tilrettelegge forholdene for jenter ute i den enkelte VB-bedrift, og gjøre det like naturlig for jenter som det er for gutter å utdanne seg som rørleggere.

– Da må vi fokusere mer på en aktiv markedsføring av bransjen direkte mot jenter, og som en del av dette har vi valgt å gå «all in» som Gullpartner i Ingeborg-nettverket, sier VB-leder Øystein Kjellsen.

LønnsomhetProsjektansvarlig i VB, Christine Sanner, peker også på at lønnsomheten i bransjen er avhengig av en god og stødig rekruttering til faget.

–Når rekrutteringen til rørleggerfaget kan komme fra begge kjønn vil dette bidra til både bedre kjønnsbalanse innen faget og til en bedre lønnsomhet for den enkelte bedrift.

– For VB var det derfor naturlig å gå fullt inn som Gullpartner i Ingeborg-nettverket. Vi vil absolutt gjøre vårt til at forholdene blir lagt til rette på alle plan for å øke kvinneandelen til rørleggeryrket, sier hun.

MotiverendeStyreleder i Ingeborg, Eli Hermine Heyerdahl, ser det som en vinn-vinn-sitasjon for hele rørbransjen at VB er kommet med som Gullpartner i nettverket.

– For oss i Ingeborg er det utrolig motiverende å få 1650 fagfolk fra VB inn som partnere i jobben med å få til en bedre kjønnsbalanse i rørbransjen, sier hun.

–Vi har jo sett hvor mye aktivitet det er i VB-kjeden og hvor flinke de er til å engasjere og bygge lag, så vi gleder oss virkelig over at vi har fått dem med på laget.

– Skal vi klare å øke andelen kvinner til yrket, er vi nødt til å sette gutta i arbeid. Med 200 VB-bedrifter fra absolutt hele landet får vi muligheten til å påvirke de gutta som jentene vil møte når de våger seg inn i vårt fantastiske fag, sier Eli Heyerdahl Eide, leder i Ingeborg-nettverket.