GK blir gullpartner i Ingeborg-nettverket
Fra venstre: Helene Rossi Axelsen, Stine Bjønnes, Grethe Iden, Britt Renèe Melhus og Martine Pettersen. Foto: GK Norge
Saken er fra Mai 2019

GK blir gullpartner i Ingeborg-nettverket

GK stiller seg helhjertet bak viktig initiativ for å fremme kvinner i rørbransjen.

Ingeborg-nettverket er et bransjeinitiativ for å normalisere kvinners plass i rørbransjen, bedre kjønnsbalansen og fremme gode rollemodeller og mangfold.

– Vi er overbeviste om at vi som selskap vil høste store fordeler av en bedre kjønnsbalanse, samtidig som vi ønsker at våre ansatte skal være gode forbilder og normalisere rørbransjen som karrierevei for kvinner, sier konsernsjef i GK Gruppen, Kim R. Lisø.

Per i dag er kvinneandelen i rørbransjen på fattige 2 %. Ingeborg-nettverket har på landsbasis 588 medlemmer og egne grupperinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Skien.

– Gjennom støtten til Ingeborg-nettverket håper vi på økt rekruttering av kvinner både til bransjen og til GK Rør. Vi er sikre på at det vil virke positivt både på medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø.

- Kvinneandelen hos oss er i dag 8 %, og GK Rør ser dermed stort potensiale i rekrutteringsplattformen som kvinner utgjør, forteller Helene Rossi Axelsen, prosjektleder i GK Rør.

Ingeborg-nettverket setter pris på støtten fra GK.

– Vi jentene i Ingeborg-nettverket gleder oss til samarbeidet med GK Rør fremover og håper vi kan både inspirere og hjelpe hverandre med å både definere og nå hårete mål om bedre kjønnsbalanse i fremtiden, sier leder av Ingeborg-nettverket, Eli Heyerdahl Eide.

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner