Bravida Norge har blitt gullpartner i Ingeborg-nettverket
Saken er fra Mars 2022

Bravida Norge har blitt gullpartner i Ingeborg-nettverket – for flere kvinner i rørbransjen

Ingeborg-nettverket er en ideell organisasjon som jobber for å fremme rørbransjen generelt og kvinners tilstedeværelse og karrieremuligheter i bransjen på alle nivå.

Med gullavtalen ønsker Bravida å fremme kjønnsbalanse og gode rollemodeller. 

Nettverket drives på frivillig basis og alle midler går til arbeid med å fremme rekruttering av kvinner til rørbransjen. Vilje og ønske om å ta grep i egen bedrift ved blant annet å lage en strategi som ivaretar arbeid med kjønnsbalanse og mangfold er utgangspunkt for avtalen.

Ingeborg-nettverket arrangerer årlig inspirasjonsdag og andre arrangement for partnerne, i tillegg til å være sparringspartner i strategiarbeidet for bedre kjønnsbalanse. 

Marit Eklund, avdelingssjef i Bravida Norges røravdeling i Kristiansand, leder Ingeborg-nettverket i Agder. 

– Jeg jobbet tidligere i helsevesenet hvor jeg bare fikk 40 % fast stilling, noe som resulterte i at jeg måtte skrive meg opp på ekstravakter og være tilgjengelig på ukurante tider.

– Jeg opplevde også at jeg enkelt kunne bli byttet mot en person som var ufaglært, noe som ga svært stor usikkerhet, forteller Marit om bakgrunnen som sin som hjelpepleier før hun bestemte seg for å skifte karriereretning og bli rørlegger. 

– Som voksenlærling skapte jeg meg et solid grunnlag for å bli økonomisk selvstendig som kvinne, noe som er viktig for jenter generelt.

– Gjennom Ingeborg-nettverket ønsker jeg å være en synlig rollemodell for andre jenter som er nysgjerrige på faget. Vi trenger mange nye medarbeidere i vår bransje og jenter er en stor ressurs som ikke blir tatt i bruk, avslutter Eklund.

– Ingeborg-nettverket samarbeider med organisasjoner som tror på viktigheten av mangfold og som ønsker å være med på å normalisere kvinners plass i rørbransjen. Et mer balansert mangfold vil føre til bedre løsninger og en bedre fremtid for bedrifter og samfunn. 

– Slike nettverk er ekstremt bra for bransjen i forbindelse med rekruttering av jenter inn i rørleggerfaget. Ingeborg-nettverket, med slike flotte ambassadører og deltagere, er viktig for å skape mer forståelse for hva en rørlegger gjør, og hvilke muligheter det finnes innen faget.

– Rørleggerfaget er et utrolig spennende fag med veldig mye teknologi og avanserte løsninger. Vi trenger også flere ledere innen faget inn i bransjen.

– Se bare på Marit, som har tatt denne utdanningen, og nå leder vår rørvirksomhet i Kristiansand, sier divisjonsdirektør i Bravida Norges divisjon Kysten, Ronny Øvrevik. 

– For Bravida er det viktig å få best mulig resultater og et best mulig arbeidsmiljø. Det beste laget dannes av de beste medarbeiderne. Jeg tror derfor vi har mye å fokusere på for å få inn de beste medarbeiderne uansett kjønn.

– Hvis vi ikke lykkes å rekruttere inn jenter går vi glipp av 50 % av grunnlaget for å få de beste medarbeiderne, og det har vi simpelthen ikke råd til.

– Jeg tror også et balansert miljø som består av begge kjønn blir et bedre miljø som er i stand til å løse problemer på en bedre måte, sier Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør i Bravida Norges region Agder/Rogaland.