Ingeborg prisen 2021 gikk til Bergen
Avbildet er Jorge Alex Dahl, Leder i Unionen Fagforening, styremedlem i Ingeborg-nettverket Marie Linn Havsgaard og Espen Nordvik, Organisasjonsombud i Unionen Fagforening. Foto: Ingeborg nettverket 

Ingeborg prisen 2021 gikk til Brakkeaksjonen

Ingeborg-nettverket arbeider for å gjøre det attraktivt for kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget.

I tillegg til at vi ønsker at kvinneandelen i rørbransjen totalt sett, i første omgang, skal øke til 20% fra dagens 8%. Dette er faktorer som påvirker bransjens attraktivitet.  

Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon.

Vårt mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og ledende stillinger. 

Som et ledd i dette arbeidet deler vi hvert år ut «Ingeborg prisen».  

Prisen skal gi en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på annen måte har gjort en innsats i arbeidet som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker. 

Vinner av Ingeborg Prisen i 2021 har de siste åtte årene bidratt til bedre arbeidsvilkår for både kvinner og menn i rør- og byggebransjen i sitt område. Gjennom sitt virke er de en kontrollinstans som har blitt tatt imot med åpne armer av de aller fleste, kanskje bortsett fra de som har sine “svin på skogen”.

Følg oss på LinkedIn

Til daglig er ildsjelene ansatt i organisasjoner som er en av partene i arbeidslivet. Deres arbeid er godt synlig på deres facebook side, en side vi for øvrig oppfordrer alle til å følge med på!  

Gjennom sitt arbeid har vinneren direkte innvirkning på bransjens rammevilkår, også i forhold til hva slags kjønnsbalanse vi vil ha i fremtiden.  

Vedkommende organisasjon har en tydelig stemme, er synlig engasjert, troverdig når de bruker enhver anledning til å påpeke forhold som påvirker kjønnsbalanse. Dette er en organisasjon som viser vei for resten av byggenæringen.

Deres arbeid utføres i Bergensområdet og avdekker både solskinnshistorier og skyggesiden i byggebransjen. Vi i Ingeborg-nettverket skulle ønske at resten av landet lot seg inspirere og satt i gang med samme tiltak!  

Som organisasjon har vinneren stor påvirkningskraft’. Prisen er et tegn på vår takknemlighet for det viktig arbeidet de gjør, og vi håper det også oppleves som en anerkjennelse og oppmuntring til videre arbeid.

Vinneren er en aksjon bestående av organisasjoner på arbeidstaker siden, der en rekke ildsjeler ukentlig er ute på bygg for å kontrollere at det er gode skifte og spiseforhold der mer enn 10 arbeidere.   

Vi er stolte av å presentere vinneren av Ingeborg Prisen 2021 Brakkeaksjonene i Bergen. 

Som drives av Elektroarbeidernes fagforening, Norsk Arbeidsmandsforbund og Unionen Fagforening.

Brakkeaksjonen kommer uanmeldt på alle slags byggeplasser i Bergensområdet. De viser frem og skryter av de flinke og viser frem og disser de som ikke har tilfredsstillende brakke og skifteforhold.

Når det fortsatt finnes byggeplasser i deres område som ikke er ok, da kan man begynne å lure på hvordan forholdene er i resten av landet!

Dette er ingen tvil om at Brakkeaksjonen har en viktig bidragsyter i å sette nettopp brakkeforhold på agendaen og vise hvor ille det kan være og hvor viktig det er at det er i orden.

Om ett år skal vi dele ut prisen igjen, til noen som har fortjent det – vi håper å få mange verdige kandidater!