Caverion Norge fikk Ingeborgprisen 2022
Direktør i Caverion Norge, Knut Gåserud og leder av Ingeborg Nettverket Eli H. Heyerdahl Eide. Foto: Kaja Sivertsen/RørNorge.​​​​​

Caverion Norge tildelt Ingeborgprisen 2022

Ingeborg-nettverket deler hvert år ut Ingeborg prisen til en person, organisasjon eller bedrift som har tatt grep som gjør at rørbransjen blir mer attraktiv som arbeidsplass generelt og for kvinner spesielt.

I 2019 gikk prisen til Mari-Ann Amundsen, i Søstrene Amundsen, i 2020 til Jon Sandnes i BNL og i 2021 til Brakkeaksjonen i Bergen

De nominerte i 2022 omfatter et bredt spekter av mennesker som alle har gjort en innsats for rørbransjen.

● Oslo Rørleggerlaug
● Plumb Gold, rørlegger lærling hos B & O Forberg AS
● Marit Eklund, rørlegger og fagskoleingeniør hos Bravida
● Amalie Berglund, rørlegger hos Bravida
● Caverion Norge
● Heidenreich
● VB kjeden
● Assemblin Norge
● Gran VVS, Comfort
● Søstrene Amundsen, Oslo
● Marit Lensjø, rørleggermester og postdoktor
● PlumIda, rørleggerlærling Flis & Bad AS

Statuen er laget av Elisabeth Helvin. Foto: Ingeborg- nettverk

Leder av Ingeborg Nettverket Eli H. Heyerdahl Eide presenterte årets vinner og juryens begrunnelse.

-Etter å ha sett den svenske filmen, Stoppa Machokulturen, startet en prosess hos vinneren av årets Ingeborgpris. Bedriften begynte å jobbe for å skape engasjement og bevissthet rundt mobbing og trakassering i egen bedrift, for hvordan vil vi egentlig ha det på jobb?

-De etablerte i 2018 et eget kvinnenettverk for at kvinner i bedriften skulle bli kjent på tvers av avdelinger.

-Det første nettverket ga tilbakemelding på var at det måtte gjøres noe med garderobefasilitetene på byggeplassene de var på.

-I januar 2018 gikk de ut med kontraktskrav om at det skulle innføres låsbare garderober for både kvinner og menn på de byggeplasser bedriften var på, uavhengig av om begge kjønn var representert på arbeidsplassen.

-I 2021 satte årets vinner i gang en stor kampanje for å gjøre medarbeiderne kjent med hva trakassering og seksuell trakassering faktisk er og hvordan en varsler. De innførte også egne kurs for de som håndterer varsler.

-I denne bedriften skal alle verneombud, tillitsvalgte, HMSK rådgivere, HR medarbeidere og ledere på obligatorisk kurs i regi av likestillings- og diskrimineringsombudet

-Som et resultat av kampanjen ser de en økning av antall varsler.

-Noe som er positivt fordi det viser at medarbeiderne har forstått hvordan de skal varsle. Samtidig som at bedriften kan iverksette tiltak når varsler kommer inn, slik skaper man en mangfoldig arbeidsplass hvor folk trives.

-Vi i Ingeborg-Nettverket vet at det å jobbe med holdningsendringer er en lang og tidkrevende prosess.

-Vi synes det er flott at dette nå er en del av bedriftens bærekraftsmål. Innen 2025 skal 0% av medarbeiderne i denne bedriften oppleve trakassering på jobb.

-I bærekraftsmålene ligger det også ambisjoner om at andelen kvinner skal være på 15% før 2025 og alle ansatte skal ha 100% lik lønn for likt arbeid.

-Årets Ingeborgpris går til en av våre gull partnere og en av Norges største totalleverandører. 

-Fordi de viser vei for hvilke holdninger som hører hjemme i rør-, og bygg & anleggsbransjen, og fremmer at yrkene like godt kan utføres av kvinner som av menn.

Årets vinner er Caverion Norge
-Det er veldig kjekt å vinne en slik pris. Å få gode tilbakemeldinger på de prosessene vi har satt i gang er verdsatt, for vi vil jo gjøre denne bransjen så attraktiv som mulig.

-Vi har ingen å miste, sa Direktør Knut Gåserud når han mottok prisen.

-Det er også litt morsomt at denne kampanjen nå har spredt seg til Caverion i flere land. Tyskland, Finland, Sverige, prosessen er i gang og håpet er det har gitt ringvirkninger også der.

-Kulturbygging er langdistanse, det krever masse oppfølgning og vi må stadig komme med nye tiltak. Her er det viktig å dele og lære av hverandre, både internt i bedriften og eksternt i bransjen.

-Vi vil veldig gjerne ha inn flere flinke kvinner i rørbransjen, da må vi være tidlig på an, treffe dem på ungdomsskolen.

-Denne uken har to av våre avdelinger åpent hus der vi også åpner kontorene våre for ungdom som kan komme inn å forhåpentligvis få vekket en lyst til å gå videre med en fagutdannelse. Norge trenger tross alt mange flere fagfolk, avslutter Gåserud.