Kristin Engely - Mangfoldsansvarlig

- Jeg er utdannet sivilmarkedsfører med videreutdanning i ledelse, prosjektledelse og grafisk design.

Jeg kom ved en tilfeldighet inn i bransjen i 2005 og har jobbet med markedsføring, salg og ledelse i rørbransjen siden den gang og stortrives med det.

- Jeg jobber i dag som distriktsjef i Heidenreich Oslo/Akershus og har ansvar for den totale driften i området. Her har vi 7 butikker, tekniske selgere, back office, teknisk avdeling og prosjektselgere som jobber tett med utførende rørleggere i distriktet.

Hvorfor trengs Ingeborg-nettverket og hva er det mest verdifulle vi kan bidra til?

- Rørbransjen er fremdeles mannsdominert og som i alle andre profesjoner er det viktig at vi også innen rør har en viss balanse mellom menn og damer. Nettverket er viktig for å binde sammen kvinnene i bransjen på tvers av deres stilling og kan også bidra til at ennå flere dyktige kvinner finner veien inn.

På enkelte områder har vi fremdeles en vei å gå når det gjelder like muligheter for alle og da er det viktig at vi har et nettverk som jobber strategisk med dette over tid.

Hvordan er din kompetanse verdifull for Ingeborg-nettverket?

- Jeg har jobbet i mannsdominerte yrker i hele mitt liv, men med en litt annen bakgrunn enn majoriteten i dagens styre.

- Det at vi i styret har ulike bakgrunner er viktig og gir gode, og varierte diskusjoner som bidrar til å legge strategier som vil drive utviklingen i bransjen vår fremover.

- Jeg skal arbeide for mangfold og inkludering, og ønsker å skape treffpunkter for alle kvinner som jobber i bransjen. Vår bransje har en bred spennvidde innen fag og bidrar til livsnødvendig infrastruktur som rent vann, og stabil varme.

- Vårt mål er å framsnakke bransjen slik at de beste hodene med største selvfølgelighet velger VVS, uansett om det er som rørlegger, selger, jobber med lønn eller support, eller en av hundrevis av andre stillinger som må fylles for at vi skal levere gode installasjoner hver dag.

- Vi trenger også en god mix av kvinner og menn som utfyller, og utfordrer hverandre for å videreutvikle oss og tilpasse oss fremtidens krav.

Kontakt Kristin