Pernille K. Snustad-Setsaas - Kommunikasjonsansvarlig

- Jeg er over gjennomsnittet interessert i rørbransjen. Mye takket være en oppvekst med to foreldre som begge jobbet i bransjen og en familietilhørighet til det som en gang var Norges største rørgrossist.

- I verktøy kofferten min ligger salg, service, rekruttering, relasjonsbygging, forretningsutvikling,
markedskommunikasjon, engasjement og en stor dose lidenskap for kvinner i rørbransjen.
 
Hvorfor trengs Ingeborg-nettverket?

- Vi skal gjøre det litt mindre annerledes å være kvinne i rørbransjen og det gjelder ikke bare kvinnene som er ute og skrur rør. Det gjelder i hele bransjen!

- Ingeborg-nettverket er et inkluderende nettverk med målsetting om å fremme, inkludere, informere og løfte kvinner innen rørbransjen.

- Vi vil informere og hjelpe ledere i Norges rørbedrifter på veien mot flere kvinnelige ansatte i alle stillinger.

- Faktum er at rørbransjen er mannsdominert. Samtidig vet vi at mange ledere ønsker flere kvinner i bransjen, men skal vi lykkes må vi rette søkelyset på mulighetene og legge vekt på holdningsskapende endringer.

Ulike perspektiver mot samme mål

- Som styremedlem i Ingeborg-nettverket har jeg vært den som, fram til 2023, jobber med bransjen og ikke i den. Det gjør at jeg oppfatter bransjen litt ulikt og kan se ting fra utsiden.

- Med en bachelor fra BI i PR og markedskommunikasjon har mine egenskaper som kreativ utfører vært nyttig med tanke på branding, promoteringsfilmer og som innholdsskaper.

- Rørbransjen i Norge formelig skriker etter kvalifisert arbeidskraft og vi må legge til rette for flere kvinner. Bransjen er kommet langt og antall kvinner øker sakte, men sikkert.

- Fortsatt trenger vi flere kvinner til alle stillinger i rørbransjen. Skal vi lykkes trenger vi krefter som Ingeborg-nettverket. Samlet skaper vi en stemme som ikke kan ignoreres.

- Rent praktisk må vi som nettverk være en seriøs kilde for informasjon og en plattform for alle suksesshistoriene i bransjen, og de er det mange av.

Takket være Eli H. Heyerdahl Eides initiativ og nettverkets fenomenale arbeid så langt, har Ingeborg- nettverket alle forutsetninger for å bli en ennå sterkere kilde til motivasjon og endring i rørbransjen, og jeg er stolt over å få bruke min erfaring og kunnskap til å fremme dame innen rør.

Kontakt Pernille