Marie Christine Sanner - Ansvarlig for Inspirasjonsdagen

- Jeg har erfaring fra rørbransjen som prosjektleder og daglig leder i en rørleggerbedrift gjennom 12 år. I tillegg har jeg lang erfaring som prosjektansvarlig i VB med HR, kompetanse, HMS og kvalitet som hovedområder.

- Jeg er genuint opptatt av faget og rekruttering til et yrke med fantastiske muligheter for både kvinner og menn.

Hvorfor trengs Ingeborg-nettverket og hva er det mest verdifulle vi bidrar til?

- Ingeborg-nettverket er viktig for at vi skal lykkes med rekruttering og det å normalisere kvinners plass i bransjen. I tillegg er arbeidet med holdninger, kultur og det å se hvilke muligheter som finnes, viktig for at vi felles skal lykkes fremover.

- Vi gjør en solid innsats gjennom hele året gjennom, med Inspirasjonsdagen som årets høydepunkt. Hvor vi sammen med våre partnere vil inspirere og engasjere gjennom kunnskapsformidling, positive erfaringer og sette fingeren på utfordringene, samtidig som vi løfter mulige løsninger.

- Inspirasjonsdagen er en utrolig viktig møteplass for å minne om at vi må fokusere på mangfold og kjønnsbalanse for å lykkes med rekruttering, samtidig som vi skal motivere og inspirere til endring.

- Jeg er sikker på at jeg kan bidra positivt ut ifra min arbeidserfaringen gjennom flere år i rørbransjen og ikke minst i forhold til min lidenskap for fag, og bransje. I tillegg er jeg opptatt av å øke kvinneandelen i bransjen med fokus på å øke mangfold og inkludering.

- Mine ambisjoner er at Ingeborg-nettverket skal bli byggebransjens viktigste nettverk for rekruttering av kvinner og fremme rørleggeryrket som et attraktiv karrierevalg.

Kontakt Marie