Anne Sødem økonomiansvarlig 

- Mitt fag er mennesker. Jeg har Executive Master of Management fra BI og lang erfaring innen HR og personal fra ulike selskaper.

- Det inkluderer erfaring fra flere runder med oppkjøp og organisasjonsutvikling i nasjonal, og internasjonal sammenheng.

- Jeg har jobbet som HR direktør i Caverion Norge siden januar 2018 med mangfold, talentutvikling, rekruttering, kompetanseutvikling, strategi og personalledelse som sentrale arbeidsoppgaver. Stillingen medfører arbeid både i Norge og internasjonalt.

Hvorfor trengs Ingeborg-nettverket?

- Vi trenger Ingeborg-nettverket for å ha fokus på økt kvinneandel i en mannsdominert bransje. Vi trenger flere dyktige håndverkere og da må vi rekruttere fra hele befolkningen.

- I første omgang må vi få unge kvinner og menn til å velge yrkesfag. Så må vi legge til rette for at de kan trives i bransjen og da må alle behandles rettferdig.

- Det betyr ikke at vi behandler alle likt, for vi kan ha forskjellige forutsetninger for å lykkes, men alle skal ha like muligheter og kjenne seg ønsket, og velkommen i en fantastisk spennende bransje for fremtiden.

- Vi trenger høyt fokus på mangfold og i et mannsdominert miljø vil det naturligvis være mye fokus på å øke kvinneandelen, men vi ønsker at alle skal trives i vår bransje, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, livssyn eller bakgrunn.

Hvordan er din kompetanse verdifull for Ingeborg-nettverket?

- Jeg er opptatt av mennesker og vet at det er vår viktigste ressurs. De må ønske å arbeide i vår bransje, og de må se en fremtid i bransjen. Jeg ønsker å bidra til at flere ser mulighetene bransjen byr på.

- Det betyr også at vi må ta tak i noen av problemene og utfordringene i bransjen vår, slik at alle kan trives, både kvinner og menn. Jeg har selv arbeidet som sekretær, administrasjonsansvarlig, leder og HR-direktør.

- Nettopp erfaringen fra flere nivåer i en organisasjon er viktig for å forstå ståstedet og perspektivet til den enkelte.

- Min ambisjon er at vi får med enda flere i nettverket vårt, slik at vi blir en samlet stemme som flere lytter til og en organisasjon som flere ønsker å bidra til.

- Jeg tenker at Ingeborg-nettverket også kan være en rollemodell for andre som ønsker å gjøre noe lignende og en støtte til gode initiativ. Vi kan blant annet bidra med kompetanse og perspektiv.

Kontakt Anne