Anne Dahl Øiseth, Leder for mentorprogrammet

- Jeg er utdannet Bygg- og Anleggsingeniør, Diplom Markedsøkonom og har 2 masterprogram fra BI – Markedsorientert Ledelse og Endringsledelse.

- Jeg har stort sett jobbet i byggenæringen hele min karriere i ulike segmenter og organisasjoner. Med erfaring fra salg, markedsføring, produktutvikling og ulike lederstillinger har jeg god kjennskap til de utfordringer det er å jobbe i et mannsdominert miljø.

Hvorfor trengs Ingeborg-nettverket?

- Det mest verdifulle vi bidrar med i Ingeborg-nettverket er å sette fokus på viktigheten av et mangfold i arbeidslivet og hvilken verdi det ligger i alle kvinnelige arbeidstakere i bransjen. Samtidig som vi jobber for å sikre at kvinner som begynner i rørbransjen også ønsker å bli værende i denne bransjen.

- Jeg ønsker å bidra med min kompetanse som leder og erfaring som kvinne i et mannsdominert miljø. Vil bidra til at kvinner tar og får en større plass i rørbransjen

- Mine ambisjoner er å få bransjen til å se og anerkjenne den kompetansen kvinner i rørbransjen besitter og å utnytte denne enda bedre. Dette gjelder for alle kvinner i bransjen. Man kan ikke utelukkende ha fokus på kvinnelige rørleggere.

Kontakt Anne