Ingeborg-nettverket har fokus på mangfold, inkludering, kjønnsbalanse og like arbeidsvilkår i rørbransjen.

Vi har siden starten i 2016 bidratt til å skape en positiv trend med økt antall jenter som søker seg til yrkesfag
og en økt kvinneandel i rørbransjen.

Våre partnere vet at en mangfoldig arbeidsstyrke med jevnere kjønnsbalanse bidrar til økt innovasjon og kreativitet, bedre arbeidsmiljø og resultater. Sammen jobber vi videre for å øke kvinneandelen i en spennende bransje. 

Her finner du ledige stillinger fra våre partnere.

For informasjon og utlysning av stillinger: partner@ingeborgnettverket.no